عکسی از تابلو قیمت یک کبابی منتشر شده که نشان می‌دهد غذاها را مانند طلا و دلار به قیمت لحظه‌ای می‌فروشد.

عکسی از تابلو قیمت یک کبابی منتشر شده که نشان می‌دهد غذاها را مانند طلا و دلار به قیمت لحظه‌ای می‌فروشد.