سرپرست فرمانداری معمولان از پیدا شدن جسد کودک ۶ ساله در رودخانه کشکان خبر داد.

سرپرست فرمانداری معمولان از پیدا شدن جسد کودک ۶ ساله در رودخانه کشکان خبر داد.