اعضای کمیسیون صنایع برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ انتخاب شدند
اعضای کمیسیون صنایع برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ انتخاب شدند

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای عضویب در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انتخاب شدند.

به گزارش بازار، اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در کمیسیون صنایع و معادن انتخاب شدند و براساس رای اعضای کمیسیون، مصطفی طاهری، سیدمحسن دهنوی و علیرضا سلیمی نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ خواهند بود.