به تازگی رئیس پلیس راهور فراجا و رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا از طرح‌های جدیدی دربارۀ گواهی‌نامه‌های رانندگی و شماره‌گذاری خودروها خبر دادند. اضافه شدن رنگ‌بندی تشویقی به گواهی‌نامه‌ها و دوزبانه شدن آن‌ها از جمله این طرح‌ها هستند.

جزییات رنگبندی گواهینامه رانندگی / چه کسانی گواهینامه دوزبانه می‌گیرند؟

به تازگی رئیس پلیس راهور فراجا و رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا از طرح‌های جدیدی دربارۀ گواهی‌نامه‌های رانندگی و شماره‌گذاری خودروها خبر دادند. اضافه شدن رنگ‌بندی تشویقی به گواهی‌نامه‌ها و دوزبانه شدن آن‌ها از جمله این طرح‌ها هستند.