به گزارش اقتصادآنلاین، اما این افزایش شامل حال همه نمی‌شد و در راستای اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت بود. رقم حدود ۲ میلیارد تومانی وام مسکن با انتقادات و واکنش هایی همراه شده است. چرا که در شرایط فعلی و با میانگین متری ۸۰ میلیونی مسکن در تهران این مبلغ صرفا کفاف خرید ۲۵ […]

به گزارش اقتصادآنلاین، اما این افزایش شامل حال همه نمی‌شد و در راستای اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت بود.

رقم حدود ۲ میلیارد تومانی وام مسکن با انتقادات و واکنش هایی همراه شده است. چرا که در شرایط فعلی و با میانگین متری ۸۰ میلیونی مسکن در تهران این مبلغ صرفا کفاف خرید ۲۵ متر خانه را می دهد.

موضوع دیگری که انتقادات بیشتری را به دنبال داشت مبلغ بازپرداخت این وام بود که ۳۵ میلیون تومان ذکر شده و هیچ سنخیتی با حقوق وزارت کار که ماهانه حدود ۸ میلیون تومان است ندارد.

تدوین:  امین جعفری