برقراری ۲ هزار و ۵۱  نشست و برخاست در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
برقراری ۲ هزار و ۵۱  نشست و برخاست در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

مجموع نشست و برخاست‌ها در پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه به ۲ هزار و ۵۱ عدد رسید و روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه پرترافیک‌ترین روز این هفته بود.

به گزارش بازار، آمار پروازی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد از تاریخ ۲۰ آبان ماه تا ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
بر اساس این گزارش مجموع نشست و برخاست‌ها در پروازهای ورودی و خروجی، ۲ هزار و ۵۱ نشست و برخاست است که در این میان پروازهای خروجی هزار ۲۷ فروند و تعداد پرواز ورودی هزار و ۲۴ فروند پرواز بوده است.

همچنین روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه با ۱۷۱ فروند پرواز خروجی و ۱۶۹ فروند پرواز ورودی، پرترافیک‌ترین روز این هفته بوده‌ است.
شایان ذکر است مشهد، پرترددترین مسیر برای فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با ۱۸۶ پرواز گزارش شده است.

گفتنی است مجموع پروازها در همان تاریخ در سال گذشته ۲ هزار و ۸۲ پرواز بوده است.