بررسی مجلات اقتصادی سلامت جهان
بررسی مجلات اقتصادی سلامت جهان
اقتصاد سلامت یک زمینه تحقیقاتی و تحلیلی است که مسائل اقتصادی و مالی مرتبط با سیستم‌های بهداشت و درمان را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
فهرست خبر اقتصادی بررسی مجلات اقتصادی سلامت جهان

اقتصاد سلامت به بررسی تأمین مالی سلامت، تأمین خدمات بهداشت و درمان، تأثیرات اقتصادی اقدامات و سیاست‌های سلامت و ارزیابی اقتصادی تکنولوژی‌های پزشکی و مسائل مشابه می‌پردازد.

مجلات اقتصادی سلامت موارد زیر را شامل می‌شود:

  • تأمین مالی سلامت: بررسی منابع مالی و مسائل مالی مرتبط با سیستم بهداشت و درمان، شامل منابع دولتی، بیمه‌های سلامت، و مالیات‌های مرتبط با سلامت.
  • توزیع منابع: بررسی توزیع عادلانه منابع و خدمات بهداشت و درمان بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه.
  • تأمین خدمات بهداشت و درمان: بررسی چگونگی ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به افراد و ارتقاء دسترسی به این خدمات.
  • تأثیرات اقتصادی سیاست‌ها: ارزیابی اقتصادی تأثیرات سیاست‌ها و اقدامات مختلف در زمینه سلامت بر اقتصاد کلان و افراد.
  • ارزیابی اقتصادی تکنولوژی‌های پزشکی: بررسی تأثیرات اقتصادی و ارزش افزوده تکنولوژی‌های جدید در حوزه پزشکی، مثل داروها، دستگاه‌ها و روش‌های درمانی جدید.
  • تأمین امنیت مالی و انعطاف‌پذیری: بررسی چگونگی تأمین امنیت مالی برای افراد در شرایط مختلف از جمله بیکاری، بیماری و پیری، تا توانمندی افراد برای مواجهه با ریسک‌های مالی در حوزه سلامت.

اقتصاد سلامت در کمک به تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران و مدیران در زمینه سلامت و همچنین ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی سیاست‌ها و اقدامات در حوزه سلامت بسیار مهم است و به بهبود کیفیت و کارایی سیستم‌های بهداشت و درمان کمک می‌کند.

بررسی مجلات اقتصادی سلامت

بررسی مجلات اقتصادی سلامت

بررسی مجلات اقتصادی سلامت در سطح جهانی می‌تواند به تحلیل مسائل مرتبط با اقتصاد سلامت و سیاست‌گذاری در این حوزه کمک کند. در ادامه، چند مثال از مجلات معروف اقتصادی سلامت در جهان آورده شده است:

Health Economics : این مجله معتبر و معروف به بررسی مسائل اقتصادی مرتبط با سلامت می‌پردازد. مقالاتی در زمینه تحلیل اقتصاد سلامت، تأمین مالی سلامت، ارزیابی اثرات اقتصادی تکنولوژی‌های پزشکی و سیاست‌گذاری سلامت را منتشر می‌کند.

Health Affairs : این مجله معتبر نیز به موضوعات مرتبط با اقتصاد سلامت در سطح جهانی می‌پردازد. آن مقالات در مورد سیاست‌ها و اقتصاد سلامت در کشورهای مختلف منتشر می‌شوند و مسائل متنوعی از جمله تأمین مالی سلامت و اصلاحات سیستم سلامت را پوشش می‌دهند.

Value in Health :  این مجله به بررسی موضوعات ارزشی و اقتصادی در سلامت اختصاص دارد. مقالات در زمینه ارزیابی هزینه-اثر و تأثیر سیاست‌های سلامت منتشر می‌شوند و به تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی انواع مختلف تدابیر سلامت می‌پردازند.

International Journal of Health Economics and Management : این مجله به تحلیل مسائل اقتصاد سلامت در دسته‌های مختلف از جمله تأمین مالی سلامت، ارزیابی اثرات سیاست‌های سلامت، و مسائل مرتبط با بازار سلامت می‌پردازد.

Applied Health Economics and Health Policy :  این مجله به ارائه مقالاتی در زمینه اقتصاد سلامت و سیاست‌گذاری سلامت در جهان معتبر اختصاص دارد و به تحلیل مسائل مهم و روز اقتصادی در حوزه سلامت می‌پردازد.

این مجلات به عنوان منابع مهمی برای تحقیقات و تحلیل‌های مرتبط با اقتصاد سلامت در سطح جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند و تحلیل‌های جدید و اطلاعات مفیدی را ارائه می‌دهند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 1 میانگین: 5]