هدیه زاکانی به کادر درمان / حل مشکل مسکن پرستاران در دستور کار قرار گرفت
هدیه زاکانی به کادر درمان / حل مشکل مسکن پرستاران در دستور کار قرار گرفت

آیین بزرگداشت روز پرستار (ویژه پرستاران شاغل در خانواده بزرگ شهرداری تهران) صبح دوشنبه -۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.

آیین بزرگداشت روز پرستار (ویژه پرستاران شاغل در خانواده بزرگ شهرداری تهران) صبح دوشنبه -۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.


جامعه

هدیه زاکانی به کادر درمان / حل مشکل مسکن پرستاران در دستور کار قرار گرفت