انتشار کارنامه عملکرد شرکت‌های بزرگ تولیدی و بازرگانی
انتشار کارنامه عملکرد شرکت‌های بزرگ تولیدی و بازرگانی

گمرک ایران برای نخستین بار جهت شفافیت و تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به ذینفعان، کارنامه عملکرد شرکت‌های بزرگ تولیدی و بازرگانی را در حوزه امور گمرکی منتشر می‌کند.

به گزارش بازار، گمرک به منظور فراهم آوردن امکان ارزیابی وضعیت واردات و صادرات واحدهای تولیدی و بازرگانی در روند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا انجام می‌گیرد. کارنامه عملکرد شرکت‌ها در حوزه امور گمرکی با در نظر گرفتن شاخص‌های کلیدی و تخصصی منتشر می‌شود.

این گزارش‌ها در بخش واردات به نوع کالاهای وارده، کشورهای مبدا واردات و گمرکات مهم محل فعالیت شرکت و نیز ارزش، حجم و تعداد اظهارنامه‌ها در مسیرهای سه گانه در ۲ بخش کالاهای ترخیص شده و کالاهای در جریان انجام تشریفات گمرکی می‌پردازد. این شاخص‌ها در رویه صادرات شامل ارزش، حجم و تعداد اظهارنامه‌ها در مسیرهای سه گانه، نوع کالا و کشورهای مقصد صادرات است.

در حوزه تسهیلات نیز در این گزارش به مواردی از جمله پذیرش ضمانت نامه بابت وجوه متعلق به ترخیص کالا توسط گمرک، میزان بهره مندی از انبار اختصاصی، صادرات از محل ورود موقت، بهره گیری از تسهیلات ماده ۵۱ و ۶۶ قانون امور گمرکی، قرارگیری اظهارنامه‌ها در مسیر سبز و میزان ترخیص کالا بدون ارائه کد ساتا اشاره شده است.

زمان سنجی، دیگر محور این گزارش‌ها است که در این بخش به متوسط زمان انجام تشریفات گمرکی در مراحل کارشناسی، پرداخت وجه به صندوق گمرک و بارگیری کالا از یک سو و نیز میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات از سوی سازمان‌های همجوار از جمله استاندارد، حفظ نباتات و … پرداخته شده است. ، تبیین نکات کلیدی عملکرد شرکت‌ها از دیگر محورهای مهم است که در مجموع ترسیم آخرین وضعیت شرکت‌ها در گمرک به شرکت‌ها در تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها کمک موثری خواهد کرد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]