قیمت روز تخم در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲ اعلام شد برای مشاهده جزییات قیمت تخم مرغ وارد سایت اقتصاد آنلاین شوید. 

قیمت روز تخم در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲ اعلام شد برای مشاهده جزییات قیمت تخم مرغ وارد سایت اقتصاد آنلاین شوید.