ردیف کدرشته های ادغام شده در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) ۱ ادغام ۲۱۰۳ جغرافیای سیاسی / ۲۱۰۴ جغرافیا و برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین / ۲۱۰۵ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی / ۲۱۰۶ ژئومورفولوژی / ۲۱۰۷ آب و هواشناسی در کدرشته ۲۱۰۳ علوم جغرافیایی ۲ ادغام ۲۱۱۵ علوم ورزشی مدیریت ورزشی / ۲۱۱۶ علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی / ۲۱۱۷ علوم ورزشی آسیب […]

ردیف کدرشته های ادغام شده در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) ۱ ادغام ۲۱۰۳ جغرافیای سیاسی / ۲۱۰۴ جغرافیا و برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین / ۲۱۰۵ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی / ۲۱۰۶ ژئومورفولوژی / ۲۱۰۷ آب و هواشناسی در کدرشته ۲۱۰۳ علوم جغرافیایی ۲ ادغام ۲۱۱۵ علوم ورزشی مدیریت ورزشی / ۲۱۱۶ علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی / ۲۱۱۷ علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی / ۲۱۱۸ علوم ورزشی رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی / ۲۱۱۹ علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی در کدرشته ۲۱۱۵ علوم ورزشی ۳ ادغام ۲۱۲۱ تاریخ تاریخ اسلام / ۲۱۲۲ تاریخ تاریخ ایران بعد از اسلام / ۲۱۲۳ تاریخ تاریخ ایران قبل از اسلام در کدرشته ۲۱۲۱ تاریخ ۴ ادغام ۲۱۲۵ علوم اجتماعی / ۲۱۲۶ جمعیت شناسی در کدرشته ۲۱۲۵ علوم اجتماعی ۵ ادغام ۲۱۲۹ علوم قرآن و حدیث / ۲۱۳۰ فقه و مبانی حقوق اسلامی / ۲۱۳۱ ادیان و عرفان / ۲۱۳۲ تاریخ و تمدن ملل اسلامی / ۲۱۳۳ فلسفه و کلام اسلامی / ۲۱۳۴ فقه شافعی در کدرشته ۲۱۲۹ الهیات و معارف اسلامی ۶ ادغام ۲۱۳۶ فلسفه / ۲۱۳۷ فلسفه منطق / ۲۱۳۸ فلسفه علم در کدرشته ۲۱۳۶ فلسفه ۷ ادغام ۲۱۴۱ فلسفه تعلیم و تربیت / ۲۱۴۲ برنامه ریزی درسی / ۲۱۴۳ مدیریت آموزشی / ۲۱۴۵ تکنولوژی آموزشی / ۲۱۴۶ آموزش عالی در کدرشته ۲۱۴۱ علوم تربیتی ۸ ادغام ۲۱۴۴ روانشناسی تربیتی / ۲۱۴۷ روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی / ۲۱۴۸ مشاوره در کدرشته ۲۱۴۴ روانشناسی (۱) ۹ ادغام ۲۱۵۴ حقوق عمومی / ۲۱۵۵ حقوق جزا و جرم شناسی / ۲۱۵۶ حقوق بین الملل عمومی / ۲۱۵۷ حقوق خصوصی / ۲۱۵۸ حقوق نفت و گاز در کدرشته ۲۱۵۴ حقوق ۱۰ ادغام ۲۱۶۲ مدیریت بازرگانی و راهبردی / ۲۱۶۳ مدیریت دولتی / ۲۱۶۴ مدیریت صنعتی / ۲۱۶۵ مدیریت رسانه و اطلاعات / ۲۱۶۷ مدیریت فنّاوری اطلاعات / ۲۱۶۹ کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی در کدرشته ۲۱۷۱ مالی ۱۱ ادغام ۲۲۰۱ زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی / ۲۲۰۳ زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی / ۲۲۰۴ زمین شناسی آب‌های زیرزمینی / ۲۲۰۸ زمین شناسی پترولوژی / ۲۲۱۰ زمین شناسی تکتونیک در کدرشته ۲۲۰۱ علوم زمین (۱) ۱۲ ادغام ۲۲۰۲ زمین شناسی نفت / ۲۲۰۵ زمین شناسی مهندسی / ۲۲۰۹ زمین شناسی اقتصادی در کدرشته ۲۲۰۲ علوم زمین (۲) ۱۳ ادغام ۲۲۱۱ شیمی شیمی فیزیک / ۲۲۱۳ شیمی شیمی تجزیه / ۲۲۱۵ شیمی کاربردی در کدرشته ۲۲۱۱ شیمی (۱) ۱۴ ادغام ۲۲۱۲ شیمی شیمی آلی / ۲۲۱۴ شیمی شیمی معدنی / ۲۲۱۶ شیمی شیمی پلیمر / ۲۲۱۷ شیمی – شیمی دارویی / ۲۲۱۸ فیتوشیمی در کدرشته ۲۲۱۲ شیمی (۲) ۱۵ ادغام ۲۲۲۰ زیست شناسی گیاهی فیزیولوژی / ۲۲۲۱ زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی / ۲۲۲۲ زیست شناسی گیاهی سلولی و تکوینی در کدرشته ۲۲۲۰ زیست شناسی گیاهی ۱۶ ادغام ۲۲۲۳ زیست شناسی جانوری فیزیولوژی / ۲۲۲۴ زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک / ۲۲۲۵ زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی در کدرشته ۲۲۲۳ زیست شناسی جانوری و دریا ۱۷ ادغام ۲۲۲۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی / ۲۲۲۷ بیوشیمی / ۲۲۲۸ ژنتیک مولکولی / ۲۲۲۹ میکروبیولوژی / ۲۲۳۰ بیوفیزیک / ۲۲۳۱ زیست فناوری میکروبی در کدرشته ۲۲۲۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۸ ادغام ۲۲۴۰ ژئوفیزیک لرزه شناسی / ۲۲۴۱ ژئوفیزیک زلزله شناسی / ۲۲۴۳ ژئوفیزیک گرانی سنجی در کدرشته ۲۲۴۰ ژئوفیزیک ۱۹ ادغام ۲۲۴۶ بیوانفورماتیک / ۲۲۴۷ علوم کامپیوتر در کدرشته ۲۲۴۷ علوم کامپیوتر و بیوانفورماتیک ۲۰ ادغام ۲۳۰۱ مهندسی برق الکترونیک / ۲۳۰۲ مهندسی برق مخابرات / ۲۳۰۴ مهندسی برق قدرت / ۲۳۰۵ مهندسی برق کنترل در کدرشته ۲۳۰۱ مهندسی برق ۲۱ ادغام ۲۳۰۷ مهندسی عمران سازه / ۲۳۰۸ مهندسی عمران زلزله / ۲۳۰۹ مهندسی عمران ژئوتکنیک / ۲۳۱۰ مهندسی عمران مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی / ۲۳۱۱ مهندسی عمران راه و ترابری / ۲۳۱۲ مهندسی عمران مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی / ۲۳۱۳ مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع آب / ۲۳۱۴ مهندسی عمران حمل و نقل / ۲۳۱۵ مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت / ۲۳۱۶ مهندسی عمران مهندسی محیط زیست در کدرشته ۲۳۰۷ مهندسی عمران ۲۲ ادغام ۲۳۱۷ مهندسی نقشه برداری ژئودزی / ۲۳۱۸ مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری / ۲۳۱۹ مهندسی نقشه برداری سنجش از دور / ۲۳۲۰ مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات مکانی در کدرشته ۲۳۱۷ مهندسی نقشه برداری ۲۳ ادغام ۲۳۲۱ مهندسی مکانیک ساخت و تولید / ۲۳۲۲ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی در کدرشته ۲۳۲۱ مهندسی مکانیک (۱) ۲۴ ادغام ۲۳۲۳ مهندسی مکانیک دینامیک، کنترل و ارتعاشات / ۲۳۲۴ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی در کدرشته ۲۳۲۳ مهندسی مکانیک (۲) ۲۵ ادغام ۲۳۳۱ مهندسی هوافضا آیرودینامیک / ۲۳۳۲ مهندسی هوافضا جلوبرندگی / ۲۳۳۳ مهندسی هوافضا سازه‌های هوایی / ۲۳۳۴ مهندسی هوافضا دینامیک پرواز و کنترل در کدرشته ۲۳۳۱ مهندسی هوافضا ۲۶ ادغام ۲۳۳۵ مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی / ۲۳۳۶ مهندسی معدن استخراج مواد معدنی / ۲۳۳۷ مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی / ۲۳۳۸ مهندسی معدن مکانیک سنگ در کدرشته ۲۳۳۵ مهندسی معدن ۲۷ ادغام ۲۳۴۳ مهندسی محیط زیست منابع آب / ۲۳۴۴ مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب / ۲۳۴۵ مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد / ۲۳۴۶ مهندسی محیط زیست آلودگی هوا در کدرشته ۲۳۴۳ مهندسی محیط زیست ۲۸ ادغام ۲۳۴۷ مهندسی پزشکی بیوالکتریک / ۲۳۴۸ مهندسی پزشکی بیومکانیک / ۲۳۴۹ مهندسی پزشکی بیومتریال در کدرشته ۲۳۴۷ مهندسی پزشکی ۲۹ ادغام ۲۳۵۱ مهندسی نفت اکتشاف نفت / ۲۳۵۲ مهندسی نفت (۱) مخازن (۲) بهره برداری (۳) حفاری در کدرشته ۲۳۵۱ مهندسی نفت ۳۰ ادغام ۲۳۵۴ مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم / ۲۳۵۵ مهندسی کامپیوتر معماری / ۲۳۵۶ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی / ۲۳۵۷ مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش در کدرشته ۲۳۵۴ مهندسی کامپیوتر ۳۱ ادغام ۲۳۶۰ مهندسی شیمی / ۲۳۶۲ مهندسی شیمی بیوتکنولوژی در کدرشته ۲۳۶۰ مهندسی شیمی ۳۲ ادغام ۲۳۶۳ فناوری نانو نانومواد / ۲۳۶۴ فناوری نانو نانوالکترونیک در کدرشته ۲۳۶۳ فناوری نانو ۳۳ ادغام ۲۳۶۵ مهندسی هسته‌ای کاربرد پرتوها / ۲۳۶۶ مهندسی هسته‌ای راکتور / ۲۳۶۷ مهندسی هسته‌ای پرتو پزشکی / ۲۳۶۹ مهندسی هسته‌ای گداخت در کدرشته ۲۳۶۵ مهندسی هسته‌ای ۳۴ ادغام ۲۳۷۰ مهندسی نساجی – تکنولوژی / ۲۳۷۱ مهندسی نساجی – شیمی و علوم الیاف در کدرشته ۲۳۷۰ مهندسی نساجی ۳۵ ادغام ۲۴۰۴ مهندسی مکانیک بیوسیستم / ۲۴۰۵ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی در کدرشته ۲۴۰۴ مهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی ۳۶ ادغام ۲۴۱۷ مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – بیولوژی و آناتومی / ۲۴۱۸ مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی / ۲۴۱۹ مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی صنایع سلولزی در کدرشته ۲۴۱۷ مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی ۳۷ ادغام ۲۴۲۰ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک / ۲۴۲۱ مدیریت منابع خاک در کدرشته ۲۴۲۰ مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک ۳۸ ادغام ۲۴۲۷ علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی / ۲۴۲۸ علوم و مهندسی آب سازه‌های آبی / ۲۴۲۹ علوم و مهندسی آب منابع آب / ۲۴۳۰ علوم و مهندسی آب هواشناسی کشاورزی در کدرشته ۲۴۲۷ علوم و مهندسی آب ۳۹ ادغام ۲۴۳۱ ژنتیک و به نژادی گیاهی / ۲۴۳۵ بیوتکنولوژی کشاورزی در کدرشته ۲۴۳۱ ژنتیک و به نژادی گیاهی و بیوتکنولوژی کشاورزی ۴۰ ادغام ۲۴۳۲ آگروتکنولوژی / ۲۴۳۳ آگروتکنولوژی علوم و تکنولوژی بذر / ۲۴۳۴ آگروتکنولوژی علوم علف‌های هرز / ۲۴۳۶ آگرواکولوژی در کدرشته ۲۴۳۲ اگروتکنولوژی و آگرواکولوژی ۴۱ ادغام ۲۴۳۷ ترویج و آموزش کشاورزی پایدار / ۲۴۳۸ توسعه کشاورزی در کدرشته ۲۴۳۷ ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی ۴۲ ادغام ۲۴۴۱ علوم و مهندسی جنگل مدیریت جنگل / ۲۴۴۲ علوم و مهندسی جنگل عمران و بهره برداری جنگل / ۲۴۴۳ علوم و مهندسی جنگل علوم زیستی جنگل در کدرشته ۲۴۴۱ علوم و مهندسی جنگل ۴۳ ادغام ۲۴۴۴ علوم و مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان / ۲۴۴۵ علوم و مهندسی شیلات فراوری محصولات شیلاتی / ۲۴۴۷ علوم و مهندسی شیلات صید و بهره برداری آبزیان در کدرشته ۲۴۴۴ علوم و مهندسی شیلات ۴۴ ادغام ۲۴۴۸ علوم و مهندسی مرتع / ۲۴۵۰ علوم و مهندسی آبخیز در کدرشته ۲۴۴۸ علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری ۴۵ ادغام ۲۵۰۵ مرمت مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی / ۲۵۰۶ مرمت مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی در کدرشته ۲۵۰۵ مرمت ۴۶ ادغام ۲۷۰۳ بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک / ۲۷۰۴ بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ در کدرشته ۲۷۰۳ بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک و بزرگ (دستیاری) ۴۷ ادغام ۲۷۰۸ بهداشت و بیماری‌های پرندگان / ۲۷۱۰ بهداشت و بیماری‌های آبزیان در کدرشته ۲۷۰۸ بهداشت و بیماری‌های پرندگان و آبزیان (دستیاری) ۴۸ ادغام ۲۷۱۴ انگل شناسی دامپزشکی / ۲۷۱۵ باکتری شناسی / ۲۷۱۶ ویروس شناسی / ۲۷۱۷ قارچ شناسی در کدرشته ۲۷۱۴ میکروبیولوژی دامپزشکی ۴۹ ادغام ۲۷۲۴ آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌ای / ۲۷۲۵ بافت شناسی مقایسه‌ای در کدرشته ۲۷۲۴ آناتومی و بافت شناسی مقایسه‌ای ۵۰ ادغام ۲۸۰۱ آموزش زبان فرانسه / ۲۸۰۲ ادبیات فرانسه در کدرشته ۲۸۰۱ آموزش زبان و ادبیات فرانسه ۵۱ ادغام ۲۸۰۵ آموزش زبان انگلیسی / ۲۸۰۶ زبان و ادبیات انگلیسی / ۲۸۰۷ ترجمه در کدرشته ۲۸۰۵ آموزش زبان و ادبیات انگلیسی
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]