۲ بلوک سهام دارویی به فروش می رسد + جزئیات
۲ بلوک سهام دارویی به فروش می رسد + جزئیات

دو بلوک ۷۱.۸ و ۱۵.۵ درصدی سهام سرمایه گذاری شفا دارو توسط دو شرکت وابسته به بانک ملی برای دومین بار آماده فروش به ارزش ۱۴.۹ هزار میلیارد تومان شد.

عرضه سهام / فروش سهام/ سهام بورسی

دو بلوک ۷۱.۸ و ۱۵.۵ درصدی سهام سرمایه گذاری شفا دارو توسط دو شرکت وابسته به بانک ملی برای دومین بار آماده فروش به ارزش ۱۴.۹ هزار میلیارد تومان شد.


اقتصاد

۲ بلوک سهام دارویی به فروش می رسد + جزئیات