سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی به کشور طی فردا چهارشنبه خبر داد و برای ۱۷ استان هشدار آب‌گرفتگی معابر، سیلاب و شکستن درختان کهنسال صادر کرد.

سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی به کشور طی فردا چهارشنبه خبر داد و برای ۱۷ استان هشدار آب‌گرفتگی معابر، سیلاب و شکستن درختان کهنسال صادر کرد.